NETMATİK | HOŞ GELDİNİZ
SEPETİNİZ

K. V. K. K. Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine

(“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),

KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; verilerin sorumlusu olan şirketimize, bu haklara ilişkin

olarak yapılacak başvuruların, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen yöntemlerle tarafımıza

iletilmesi gerekir. Bu durumda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

* Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

* Noter vasıtasıyla,

* Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

* Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak destek@netmatik.net e-mail adresine

elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza

ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.


Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek

kimliğini kanıtlayıcı belge ile başvurması]

1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah.

Osmangazi - Bursa

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

1. İhsaniye Cd. No: 38 Bağlarbaşı Mah.

Osmangazi - Bursa

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik

imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

yoluyla başvurması]

netmatik@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi

tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik

posta adresini kullanmak suretiyle]

destek@netmatik.net

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde

alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci

fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


Forma Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için sitemiz çerezleri kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.